Att skriva

Jag går magisterkursen på Författarskolan, vid Lunds universitet, och den handlar mycket om att kunna analysera det egna skrivandet; hur man gör, vad som funkar, vad som inte funkar, varför funkar det? Hur ser den egna processen ut? Hur kan vi utveckla vårt skrivande? Vi började redan sista terminen på den tvååriga utbildningen, då skrev vi en ”uppsats” (som inte var en uppsats, utan mer en reflekterande text … det var mycket förvirrande), där vi skulle reflektera kring vårt eget skrivande. Jag skrev om hur det är att skriva för hand.

Christin Ljungqvist har startat upp sin blogg igen (hurra!) för att dela med sig av sin process när hon nu skriver på en ny bok(serie). ”Författare är snåla med sin yrkeskunskap. Sällan eller aldrig, då författare umgås med varandra, hör man dem tala om sin arbetsteknik.”  säger Olof Lagercrantz i sin bok Om konsten att läsa och skriva, så jag tänkte att jag också skulle öppna upp och dela med mig av hur jag gör.

Det börjar med papper och penna. (Nej, okej, det börjar med en tanke/idé, men det tar vi nästa gång.) Det är faktiskt så enkelt. Jag skriver alltid för hand först (förutom vid få tillfällen, eller kortare stycken). Till och med den här texten är skriven för hand först. Exempel på hur det kan se ut när jag skriver för hand kan se ut så här:


Sedan skriver jag in texten på datorn. Oftast gör jag inga större förändringar när jag skriver in texten på datorn, det kan handla om ordföljd eller ordval, men ibland sker det att jag lägger till eller tar bort mindre stycken, om jag märker att de inte passar in. När jag sedan ska redigera texten tycker jag om att skriva ut den på papper (sjukt omiljövänligt, jag vet). Just den här sidan såg ut så här under redigeringsarbetet:


Sedan var det bara att föra in alla ändringar på datorn igen, så slutligen såg den här textsnutten ut på följande vis:


Det finns en rad av forskare som visat att skriva för hand är bättre för bland annat inlärning, men för mig flödar kreativiteten bättre när jag skriver för hand. Spontant tycker jag att min text känns mer välskriven när jag först skrivit den för hand, att den känns mer ”färdig” och genomarbetad, än om jag skriver texten direkt på datorn.

Så, det är där jag börjar. Med papper och penna.

Tack och hej.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.